หุ่นยนต์ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความ แถมไล่ประชาชนที่มากดปุ่ม ก่อนจะฮัมเพลงจากไป…