ผู้โดยสารเครื่องบินบ่น “อึดอัด” เปิดประตูฉุกเฉินให้อากาศถ่ายเท ทำดีเลย์ไปเป็นชั่วโมง