สอนพิเศษเคมี ติวเตอร์พี่อาร์ม
งานสอนพิเศษขอนแก่น,สอนวิชาเคมี
รับสอนภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน
งานสอนพิเศษขอนแก่น,สอนวิชาภาษาอังกฤษ