รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
สอนพิเศษขอนแก่น,รับสอนพิเศษ
รับสอนพิเศษชีววิทยา
สอนพิเศษขอนแก่น,รับสอนพิเศษ
รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ป.4-6 ม.1-6
รับสอนพิเศษ,รับสอนออนไลน์,สอนคณิตศาสตร์,ติวคณิตศาสตร์,ม.1-6,ป.4-6,ติวมข